74 38 81 40 alle@wowmedialab.no

Innherred renovasjon

Logo
Visuell identitet
Årsmeldinger i papirformat
Årsmeldinger på nett
Tømmeplaner
Sorteringsguider
Annonser på papir og digitalt
Film og animasjoner
Foto og dronefoto
Skilt
Bildekor

Innherred renovasjon

Vi har jobbet med Innherred Renovasjon og kommunikasjon gjennom flere år. Her har vi levert alt av både trykt og digitalt materiell i tillegg til bildekor på renovasjonsbiler.
Vi har også produsert årsmeldinger på nett de siste årene.