74 38 81 40 alle@wowmedialab.no

Innherred renovasjon

Logo
Visuell identitet
Årsmeldinger i papirformat
Årsmeldinger på nett
Tømmeplaner
Sorteringsguider
Annonser på papir og digitalt
Film og animasjoner
Foto og dronefoto
Skilt
Bildekor

Innherred renovajson brosjyre
Innherred renovajson annonse web
Innherred renovajson biogass-bil
Innherred renovajson foto profil søppelbil

Innherred renovasjon

Vi har jobbet med Innherred Renovasjon og kommunikasjon gjennom flere år. Her har vi levert alt av både trykt og digitalt materiell i tillegg til bildekor på renovasjonsbiler.
Vi har også produsert årsmeldinger på nett de siste årene.