74 38 81 40 alle@wowmedialab.no

Vømmøl-
festivalen

Logo
Visuell identitet
Illustrasjoner og Collager
Plakater, annonser, program
Annonser på papir og digitalt
Markedsføringsstrategi

vommol.org

vømmøl

Vømmøl-festivalen har blitt utviklet i Rotmos ånd sammen med våre publikumsfrender. Opptoget i 1995 startet med at det gikk noen «kailla og kjærringa med nån saua» på fortauet. I dag har vi med over 1000 i opptoget som er en opplevelse for seg selv, og på hovedarrangementet i Folkeparken har vi rundt 6.000 besøkende. Gjennom festivalens 3 dager anslår vi et publikumsoppmøte på en plass mellom 15- og 20.000.