TALDE

Visuell identitet

Prosjektadministrativt rådgivende ingeniørfirma som leverer tjenester for større private og offentlige byggherrer.

Den overordnede ideen for TALDEs visuelle identitet er å vise en strukturert byggeprosess.

Foto: Espen Storhaug

Den visuelle profilen er laget rundt konseptet byggeprosess. Enkle former, kontrastfylte farger og særpreget navnetrekk er profilens sterke elementer.

Den visuelle profilen bidrar til en helhetlig, positiv og gjenkjenbar markedsføring som skal bygge opp TALDE som merkevare og aktør i næringslivet nasjonalt.