74 38 81 40 alle@wowmedialab.no

Vømmøl-
festivalen

Logo
Visuell identitet
Illustrasjoner og Collager
Bildekor
Plakater
Nettside
Annonser, program, kart
Bonger, bannere, salgsplakater
Annonser på papir og digitalt
Markedsføringsstrategi

vommol.no

vømmøl vømmølfestivalen plakat design
vommolfestivalen annonse 23
vømmølfestivalen vømmøl plakat design
vømmølfestivalen vømmøl plakat design collage
vømmølfestivalen vømmøl plakat design foto
vømmøl festival design plakat collage

vømmøl

Vømmøl-festivalen har blitt utviklet i Rotmos ånd sammen med våre publikumsfrender. Opptoget i 1995 startet med at det gikk noen «kailla og kjærringa med nån saua» på fortauet. I dag har vi med over 1000 i opptoget som er en opplevelse for seg selv, og på hovedarrangementet i Folkeparken har vi rundt 6.000 besøkende. Gjennom festivalens 3 dager anslår vi et publikumsoppmøte på en plass mellom 15- og 20.000.

vømmøl festival design plakat illustrasjon